Iskustvo i klijenti

 Photo by Nikita Fox from Unsplash

Photo by Charles Deluvio from Unsplash

Procjena projektnih prijedloga
 • u razdoblju od 2009. godine do danas ocijenila preko 1100 projektnih prijedloga iz područja, ljudskih prava, suzbijanja nasilja nad ženama, lokalnih inicijativa, strateških partnerstava, uvođenja tehnologija u proizvodne procese te istraživanja i razvoja.
Izrada studija, analiza, objavljeni članci (odabir)
 • sudjelovala na dva istraživanja :

– Stanje seksualnih prava žena u Hrvatskoj, 2005.

– Trgovanje ljudima u Hrvatskoj, 2007.

 • sudjelovala u izradi  priručnika:

– Kul je kad Znash priručnik za mlade protiv trgovanja ljudima – regionalni priručnik, 2007.

– Guidelines for the Development of a Transnational Referral Mechanism for Trafficked Persons, South-Eastern Europe, 2007.

– Handbook on Anti-Trafficking Data Collection in South-Eastern Europe: Developing Regional Criteria, 2009.

– Priručnik za pripremu i provedbu projekata financiranih putem Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), 2017.

– Priručnik o postupcima za pripremu i provedbu financiranih projekata ESI Fondovi (2014.-2020.) za Hrvatske ceste, 2017.

– Korisnički priručnik o provedbi projekata za HAMAG-BICRO, 2019.

 • napisala i objavila sljedeće članke/ poglavlja u knjigama :

– „Osnivanje centara za pomoć i podršku ženama koje su doživjele seksualno nasilje“, u Seksualno nasilje- teorija i praksa, Mamula M, Komarić, N. (ur.), Ženska soba, 2005.

– „Seksualno nasilje“ (zajedno sa M.Mamula), u Stanje seksualnih prava žena u Hrvatskoj, Mamula M. (ur.), Ženska soba, 2006.

– “Kroatische NGOs im Kampf gegen den Menschenhandel Herausforderungen und Schwierigkeiten”, Frauenhandel. Diskurse und Praktiken, Jürgen Nautz, Birgit Sauer (ur.); Vandenhoeck & Ruprecht, 2009.

 • sudjelovala u izradi studije:

– Funkcioniranje nacionalnih i transnacionalnih referalnih mehanizama za borbu protiv trgovanja ljudima u država članicama EU-a

Edukacije i treninzi te razvoj materijala za treninge
 • edukacije i treninzi za institucije i nevladine organizacije na teme:

–  Suzbijanje nasilja protiv žena, Suzbijanje trgovanja ženama,   Implementacije ugovora o bespovratnim sredstvima 

Prikupljanje i sistematizacija podataka o pravima djece
  • Prikupljanje, sistematizacija i analiza podataka za praćenje prava djeteta u Hrvatskoj. Stvaranje sustavnog profila i vizualizacija relevantnih podataka i trendova (izvrsni grafikoni i tablice) o pravima djeteta u Hrvatskoj. Izrada rječnika za profil podataka o pravima djeteta.
Ostalo
  • Članica Regionalne savjetodavne grupe za civilno društvo pri UN WOMEN za Europu i Centralnu Aziju (od prosinca 2019.)
  • Sudionica /Alumni  U.S. State Department of State; The International Visitor Leadership Program “Combating Trafficking in Persons II”, rujan – listopad 2007.
  • Sudionica Leadership and Innovation Lab; Unveil Hidden Presence: Trafficking in Women and Children organized by GIZ and Thompson Reuters Foundation, lipanj – prosinac 2018.
Klijenti
 • UN WOMEN
 • UNICEF
 • Europska komisija
 • Vijeće Europe
 • ICMPD
 • Ecorys Poland
 • Vlada RH Ured za udruge
 • Agencija za mobilnost i fondove EU
 • HAMAG-BICRO
 • Zaklada Zamah
 • EY
 • WYG
 • Zaklada Solidarna