Usluge

Izvor: Foca stock

Photo by  Viktor Hanacek from Picjumbo

 Specijalizirane usluge

Procjena projektnih prijedloga

Radim analize projektnih prijava u skladu sa evaluacijskim kriterijima poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Analize, evaluacije, strategije

Pružam usluge izrade strategija za suzbijanje nasilja protiv žena, provođenja analiza i procjenu provedbe strategija, evaluacije projekata uključujući rodne analize i procjene učinka. 

Istraživanja

Prikupljanje podataka, analiza dokumenta, kvalitativna i kvantitativna istraživanja iz tematskih područja koja pokrivam.

Edukacije i treninzi

Imam bogato iskustvo vođenja radionica i treninga. Provodim edukacije iz tematskih područja koja pokrivam.

Tematska područja

  • Ravnopravnost spolova 
  • Suzbijanje nasilja nad ženama i djevojčicama
  • Suzbijanje trgovanja ženama i djecom
  • Suzbijanje spolnog uznemiravanja na radnom mjestu kroz Projekt FRIDA

Photo by  Dunja Bonacci