Suzbijanje nasilja protiv žena prvi korak ka ravnopravnosti

Suzbijanje nasilja protiv žena prvi korak ka ravnopravnosti

Photo by Oliver Cole from Unsplash U 2020. obilježit će se godišnjice brojnih rezolucija i deklaracija koje je UN donio u posljednjih nekoliko desetljeća, a vezane su uz žene. Tako se obilježava 25 godina donošenje Pekinške deklaracije i platforme za djelovanje; 20....